Behandling

Vi tilbyr behandling til både barn og voksne

De fleste pasientene blir henvist til oss fra distriktstannklinikkene eller fra privatpraktiserende tannleger. Slik henvisning er nødvendig for å få refusjon.

Tannlegene og tannpleierne i distriktet er flinke til å følge opp pasientene og henvise når det er nødvendig!

Når behandling iverksettes til rett tid er det lettere å oppnå gode resultater med moderat behandlingstid. Noen ganger er det fornuftig å utsette behandling. Vi følger da opp og kaller pasienten inn til kontroller inntil behandling kan iverksettes.


Noen bittfeil bør behandles tidlig for å hindre skader på tenner / kjever. Tidlig behandling kan også redusere behovet for behandling senere.

De fleste behandlinger iverksettes i blandingstannsettet mens noen melketenner fortsatt ikke er felt.

Hygienetiltak

Vi har strenge krav til hygiene hos oss. Alt utstyr som ikke er til engangs-bruk autoklaveres mellom hver pasient. Sporeprøver sendes hver måned til et laboratorium for kontroll.

Røntgen

Vi har nytt, digitalt røntgenutstyr som reduserer stråledosene til et minimum. Det er derfor ikke farlig å ta røntgenbilder.

Pasienter som reiser langt: Vi forsøker å tilpasse behandlingsoppleggene slik at antall besøk reduseres så mye som mulig.

Regulering

Vil tilbyr ulike typer reguleringsapparater for både voksne og barn. 

Les mer om tannregulering