Priser & økonomi

Før behandling får pasient/foresatt tilsendt et skriftlig prisoverslag

Egenbetaling for barn og unge med refusjon

 • Første konsultasjon med OPG-røntgen

  1 005 - 1 100,-

 • Enkel tidligbehandling av mindre avvik med 40% refusjon.

  6 000 - 8 000,-

 • Enkel tidligbehandling av større avvik med 75% refusjon.

  5 000 - 7 000,-

 • Pris for behandling med fast tannregulering i en kjeve med 40% refusjon.

  12 000 - 14 000,-

 • Pris for behandling med fast tannregulering i begge kjever med 40% refusjon.

  24 000 - 27 000,-

 • Behandling av stort avvik med fast apparat i begge kjever med 75% refusjon.

  22 000 - 25 000,-

Priser for voksne uten refusjon - Tannregulering & røntgen

 • Første konsultasjon med OPG-røntgen

  1 385,-

 • Pris for behandling med fast tannregulering i en kjeve.

  18 000 - 22 000,-

 • Pris for behandling med fast tannregulering i begge kjever.

  32 000 - 40 000,-

Ekstra

Det er mulig å sette på et tannfarget reguleringsapparat. Prisen på tannfarget tannregulering er kr. 3300,- ekstra pr. kjeve.

Vi tilbyr også lingualbehandling der reguleringsapparatet festes på innsiden av tennene. Prisen på en slik tannregulering er inntil kr. 20 000 ekstra pr. kjeve. 

Norske tannleger står fritt til å sette sine priser. Myndighetene har faste takster som danner grunnlag for all refusjon.

Disse følger dessverre ikke prisutviklingen ellers i samfunnet. De fleste tannleger, også i den offentlige tannhelsetjenesten har egne priser som ligger noe høyere.

Betaling

Vi har avtale om direkte oppgjør med HELFO.

Vanligvis sender vi regninger på egenbetalingen etter hvert som behandlingen skrider frem, men individuelle betalingsavtaler kan inngås. Vi har kortterminal.

Refusjon

Barn og unge: Helsedepartementet har satt klare retningslinjer for hvilke bittavvik som gir rett til refusjon. For å få refusjon må behandlingen påbegynnes innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år.

 

Det ytes fra 40 til 100 % refusjon. Dersom flere søsken trenger behandling økes refusjonen. I tillegg blir vi enige om litt ekstra søskenrabatt dersom flere søsken kommer til oss for behandling.
 

Voksne: I noen tilfeller kan også voksne få refusjon. Her gjelder egne regler. Ta gjerne kontakt for informasjon om voksenbehandling og refusjon.

 

Vi holder oss til enhver tid oppdatert på regelverket slik at våre pasienter får den refusjonen de har krav på.